northluzon.politics.com.ph

Mark Go to Filipinos: Use freedom wisely

0 176

Baguio City Representative Mark Go, in his Independence Day message, urged Filipinos to use their freedom wisely.

The Baguio politiko said Filipinos should continue to fight for the freedom their heroes died for in the past.

“Mga kababayan, tayo’y magtulungan at magsumikap upang ating matamasa ng lubos ang kalayaang ipinaglaban, at patuloy na ipinagtatanggol ng mga Pilipino,” Go said.

He also said Filipinos should use their freedom to pursue their dreams of a better Philippines.

“Gamitin natin ang ating kalayaan ng wasto, may puso, at may paninindigan. Gamitin natin ang ating kalayaan upang tuparin ang ating mga pangarap at maging kapakipakinabang na miyembro ng lipunan,” Go said.

“Taas-noo po nating ipamalas sa buong bansa, at sa buong mundo ang sama-sama nating pagkamit sa ating bawat pangarap,” he added.

Mabuhay ang ating mahal na Pilipinas! Pagpalain tayong lahat ng Panginoong Diyos.

Facebook Comments