northluzon.politics.com.ph

Dong Gualberto vows to continue serving La Union despite dismissal as mayor

0 221

Former San Fernando mayor Dong Gualberto said he will continue to serve the city even if he is not in government.

The La Union politiko was recently dismissed by the Ombudsman over alleged misuse of public funds in the rehabilitation of the city plaza.

Gualberto was the only elected government official in La Union who was not part of the Ortega dynasty prior to his dismissal.

“Hindi posisyon ang nagtatakda sa tunay na paglilingkod sa bayan. Hindi ito natatapos sa pagpatak ng alas-singko o sa dulo ng termino. Nasa loob man o labas ng opisina, ang Manong Dong na makakasama ninyo ay iisa,” he said

“Patuloy kong iaabot ang aking kamay, iaakbay ang aking braso at iaalok ang aking yakap. Patuloy akong makikitawa at makikiiyak sa inyo. At patuloy akong magiging handa at bukas sa ano mang tulong o suporta na kakailanganin ninyo,” Gualberto added.

Facebook Comments